جمعه، 7 آذر 1399    سال رونق تولید  
   
 
خانم دكتر فرنوش محمدي
print
خانم دكتر فرنوش محمدي
دوره دندانپزشك عمومي در دانشگاه آزاد اسلامي تهران در سالهاي 1382-1375  
تعداد نفرات امتیاز دهنده 4 میانگین امتیازها 3.75