جمعه، 7 آذر 1399    سال رونق تولید  
   
 
آقاي دكتر حميد فرقاني اله آبادي
print
آقاي دكتر حميد فرقاني اله آبادي
دوره دندانپزشكي عمومي در دانشگاه آزاد اسلامي در سالهاي 1380- 1374
تعداد نفرات امتیاز دهنده 12 میانگین امتیازها 4