جمعه، 7 آذر 1399    سال رونق تولید  
   
 
آقاي دكتر پرويز اسدي
print
آقاي دكتر پرويز اسدي
تعداد نفرات امتیاز دهنده 6 میانگین امتیازها 1.83