جمعه، 7 آذر 1399    سال رونق تولید  
   
 
خانم دكتر مرضيه احمدي
print
خانم دكتر مرضيه احمدي
دوره دندانپزشكي عمومي در دانشگاه آزاد اسلامي تهران . در سالهاي 1390- 1384
تعداد نفرات امتیاز دهنده 7 میانگین امتیازها 3.86