جمعه، 7 آذر 1399    سال رونق تولید  
   
 
پنج شنبه
print
صبح :
خ دكتر مولوي - دكتر اميرخليلي - خ دكتر زاروي - خ دکتر فاضل - خ دکتر فروغمند
عصر :
خ دكتر  احمدي  - خ دكتر فروغمند - دكتر خراساني
پنج شنبه
تعداد نفرات امتیاز دهنده 1 میانگین امتیازها 4