جمعه، 7 آذر 1399    سال رونق تولید  
   
 
چهارشنبه
print
صبح :
دکتر ارجمندی - خ دكتر برهاني - خ دكتر صابري - دكتر مجتهدي - خ دكتر فاضل
عصر :
دكتر فرقاني - خ دكتر فاضل-  خ دكتر صدرايي
چهارشنبه
تعداد نفرات امتیاز دهنده 0 میانگین امتیازها 0