جمعه، 7 آذر 1399    سال رونق تولید  
   
 
سه شنبه
print
صبح :
دكتر مجتهدي - خ دكتر مولوي- دكتر اميرخليلي - خ دكتر برزگر - دكتر اسدي - خ دکتر فروغمند
عصر :
  دكتر خانلري - خ دكتر فرخ سرشت - خ دكتر مقيمي - خ دکتر خدری
سه شنبه
تعداد نفرات امتیاز دهنده 1 میانگین امتیازها 5