جمعه، 7 آذر 1399    سال رونق تولید  
   
 
دوشنبه
print
صبح :
دكترفرقاني - دكتركاهدي - خ دكترمحمدي - دكتر برهاني  -  دکتر ارجمندی
عصر :
خ دكترمحمدي - دكتر فرقاني - خ دكتر صدرايي
دوشنبه
تعداد نفرات امتیاز دهنده 2 میانگین امتیازها 4.5