جمعه، 4 تیر 1400    سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها  
   
 
آقاي دكتر ابوالقاسم حافظ قرآن
پنج شنبه، 21 مرداد 1395 14:03 | print
روزهاي سه شنبه ( 9:30 - 9)
آقاي دكتر ابوالقاسم حافظ قرآن
تعداد نفرات امتیاز دهنده 1 میانگین امتیازها 2