جمعه، 4 تیر 1400    سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها  
   
 
آقاي دكتر بابك صادقي
پنج شنبه، 5 اسفند 1395 14:59 | print
روزهاي دوشنبه  (16-15 )

  روزهاي  پنج شنبه  ( 10- 9)  

آقاي دكتر بابك صادقي
تعداد نفرات امتیاز دهنده 2 میانگین امتیازها 3