جمعه، 4 تیر 1400    سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها  
   
 
خانم دكتر  صديقه خدابنده
شنبه، 23 مرداد 1395 11:45 | print
روزهاي یک شنبه   (  17  -   16  )
خانم دكتر  صديقه خدابنده
تعداد نفرات امتیاز دهنده 3 میانگین امتیازها 3.67