یکشنبه، 23 مرداد 1401    سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین  
   
 
یکشنبه، 19 مرداد 1399 12:08 | print


در این مرکز نوار عصب و عضله

توسط متخصصین مغز و اعصاب و  متخصصین طب فیزیکی

انجام می گیرد
تعداد نفرات امتیاز دهنده 1 میانگین امتیازها 1