چهارشنبه، 6 مهر 1401    سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین  
پنج شنبه، 15 آبان 1399 13:51 | print

معرفی پزشکان کلینیک قلب و عروق

   خانم دکتر پاکی تخصصی بیماریهای قلب و عروق 

   آقای دکتر سیاهی تخصصی بیماریهای قلب و عروق

خانم دکتر یعقوب پور تخصصی بیماریهای قلب و عروق

آقای دکتر زارع زاده تخصصی بیماریهای قلب و عروق ، فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان ( اینترونشن قلب بزرگسالان )

  خانم دکتر جعفری تخصصی بیماریهای قلب و عروق   

  خانم دکترمینویی تخصصی بیماریهای قلب و عروق